Frézování

Frézování komínů

Frézování se s úspěchem používá tam, kde je potřeba stávající komínový průduch zvětšit na větší průměr, zejména v těchto případech:
1. Pokud to vyžaduje nový připojovaný spotřebič, například: krb, kotel na dřevoplyn, automatický kotel na pevná paliva, plynový kotel většího výkonu (po frézování je vždy nutno komín vyvložkovat).
2. Jakmile se projevuje netěsnost komínového zdiva a je potřeba komín vyvložkovat vložkou alespoň původního průměru
3. komínový průduch má nízkou účinnou výšku (od spotřebiče po ústí komínu) a je potřeba zajistit dostatečný odvod spalin z připojeného spotřebiče.
4. chci použít komínový průduch pro výkonnou ventilaci provozovny
5. komín je zadehtovaný

 • Princip frézování:
  Hydraulické čerpadlo roztáčí rotor frézy v komínovém průduchu do vysokých otáček. Na obvodu rotoru jsou upevněny řetízky z vysoce tvrzené oceli, které odstředivou silou narážejí do komínového zdiva a drtí je postupně na jemný prach. Délkou řetízků se nastavuje výsledný průměr komínového průduchu. Tato metoda je velmi šetrná a je s úspěchem používána i na dožilém kom. zdivu bez nebezpečí posunu jednotlivých cihel.
 • Frézovat lze:
  • všechny průřezy – kruhový, čtvercový i obdélníkový.
  • všechny běžně používané materiály kromě kovových (plechových) vložek, vložek z glazované keramiky a železobetonu. (železobetonový věnec frézovat lze, je však nutno montážním otvorem po odfrézování betonu vyřezat armatury).
  • komíny rovné i uhýbané.
  • u vestavěných a přistavěných komínových těles až 1/3 síly komínového zdiva. Tedy např. u běžného komínového průduchu o průměru 15 cm a síle kom. zdiva 15 cm lze odebrat až 5 cm kom. zdiva a tím zvětšit průměr na 25 cm, což postačí na vyvložkování komínovou vložkou o průměru až 230 mm.
   Bude-li komínový průduch použit k odtahu spalin, je nutno frézovaný komínový průduch vždy vyvložkovat. Naše firma je připravena dodat ty nejvhodnější komínové vložky pro všechny typy spotřebičů (od spotřebičů na pevná paliva až po plynové kondenzační kotle). Komínové průduchy, které budou použity k ventilacím, se vložkovat nemusí, vzhledem k možným netěsnostem kom. zdiva se to však doporučuje. Na každý frézovaný i vložkovaný komín vydává naše firma zdarma revizní zprávu o stavu kouřových cest.

 

 • Technické podmínky:
  • Glazovanou keramiku osinkocement, beton a železobeton nelze frézovat.
  • Frézovat lze vestavěné a přistavěné komíny. Odfrézovat lze až 1/3 síly komínového zdiva. U samostatně stojících komínů je nutno posoudit statiku.
  • Vyfrézovaný komín nelze používat bez vyvložkování vhodným materiálem dle spotřebiče.
  • V ceně je vyfrézování komínového průduchu na potřebný nebo požadovaný průměr včetně vybourání a zazdění případných montážních otvorů, odnos odfrézovaného materiálu do nádob připravených zákazníkem.
 • Požadavky na zajištění pracoviště pro frézování komínů:
  • Komín musí být průchozí (po dohodě může za úplatu zajistit naše firma).
  • Musí být zajištěn přístup ke komínu shora.
  • Všechny místnosti v domě, jimiž prochází frézované komínové těleso, musí být po dobu frézování přístupné.