Kouřovody

Kouřovody:

Provádíme jednovrstvé i třívrstvé (tepelně izolované) kouřovody, jednoduché i společné (pro více spotřebičů), z materiálů nerez, silnostěnná ocel i plast. Kouřovody vždy odpovídají požadavkům platné ČSN 734210. Výhodou je plynulá návaznost dodávky kouřovodu na vložkování komínu, nebo dodávku komínu, čímž se zkracuje čas do spuštění spotřebiče.