Nabízené služby:

Revizní práce:

Provádíme revize komínů a kouřových cest (jak u nové výstavby, tak periodické prohlídky stávajících objektů). Databáze našich zákazníků je zárukou, že periodické prohlídky budou provedeny v termínech vyplývajících ze zákona. Před uplynutím platnosti periodické prohlídky je zákazník upozorněn SMS nebo mailem.

Součástí revizní zprávy jsou upozornění na závady a náměty na zlepšení hospodárnosti provozu spotřebičů. V komplikovanějších případech používáme inspekční komínovou kameru a analyzátor spalin.

Jednatel společnosti je Revizním technikem spalinových cest číslo Osvědčení Hospodářské komory ČR: 060/36-024/2011 – viz http://www.skcr.cz/?page=rtsc.

U revizí před kolaudací je naším cílem provést zákazníka situací, kdy obvykle nemá k dispozici požadované doklady o materiálech komínů a kouřovodů, nemá komínový štítek a další. Tyto doklady včetně výpočtu komínového tahu zajistíme v ceně revize.

Frézování komínů:
Frézování se s úspěchem používá tam, kde je potřeba stávající komínový průduch zvětšit na větší průměr, zejména v těchto případech:

  1. Pokud to vyžaduje nový připojovaný spotřebič, například: krb, kotel na dřevoplyn, automatický kotel na pevná paliva, plynový kotel většího výkonu (po frézování je vždy nutno komín vyvložkovat).
  2. Jakmile se projevuje netěsnost komínového zdiva a je potřeba komín vyvložkovat vložkou alespoň původního průměru
  3. komínový průduch má nízkou účinnou výšku (od spotřebiče po ústí komínu) a je potřeba zajistit dostatečný odvod spalin z připojeného spotřebiče.
  4. chci použít komínový průduch pro výkonnou ventilaci provozovny
  5. komín je zadehtovaný

Vložkování komínů:

Firma provádí vložkování komínů nerezovými, keramickými i plastovými vložkami, vždy v kvalitě potřebné pro daný typ spotřebiče. Všechny komponenty používané při této činnosti mají „Prohlášení o shodě výrobce“. Jsme schopni vložkovat vložkami v průměrech od 80 mm do 500 mm.

Realizace komínů:

Jsme schopni dodat v podstatě jakoukoli kouřovou cestu (komín a kouřovod), ze všech běžně dodávaných materiálů jako je nerez, keramika a plast.

Kouřovody:

Provádíme jednovrstvé i třívrstvé (tepelně izolované) kouřovody, jednoduché i společné (pro více spotřebičů), z materiálů nerez, silnostěnná ocel i plast. Kouřovody vždy odpovídají požadavkům platné ČSN 734210. Výhodou je plynulá návaznost dodávky kouřovodu na vložkování komínu, nebo dodávku komínu, čímž se zkracuje čas do spuštění spotřebiče.

Montované komíny:

Dodáváme nerezové i plastové (případně kombinované) třívrstvé komíny od průměru průduchu 80 mm až do průměru 600 mm, kotvené na fasádě, samostatně stojící, nebo vestavěné do objektu.

Krby:

Specializujeme se na atypické stavby krbů, kde může investor popustit svoji fantazii, ale dodáváme i typizované krby. Provádíme montáž krbů na dřevo, teplovzdušných i teplovodních (s krbovou vložkou). U teplovzdušných krbů provádíme nucené i samovolné regulovatelné rozvody tepla do celého domu.. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem v oboru kominictví, dodáváme krby včetně vyřešení kouřové cesty (stavba komínu, frézování starého komínu, fasádní komíny, revizní zpráva v ceně,… )