Revize

Revize spalinových cest a pravidelné prohlídky spalinových cest

Provádíme revize komínů a kouřových cest (jak u nové výstavby, tak periodické prohlídky stávajících objektů). Databáze našich zákazníků je zárukou, že periodické prohlídky budou provedeny v termínech vyplývajících ze zákona. Před uplynutím platnosti periodické prohlídky je zákazník upozorněn SMS nebo mailem.

Součástí revizní zprávy jsou upozornění na závady a náměty na zlepšení hospodárnosti provozu spotřebičů. V komplikovanějších případech používáme inspekční komínovou kameru a analyzátor spalin.

Jednatel společnosti je Revizním technikem spalinových cest číslo Osvědčení Hospodářské komory ČR: 060/36-024/2011 – viz www.skcr.cz

U revizí před kolaudací je naším cílem provést zákazníka situací, kdy obvykle nemá k dispozici požadované doklady o materiálech komínů a kouřovodů, nemá komínový štítek a další. Tyto doklady včetně výpočtu komínového tahu zajistíme v ceně revize.